Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting WRO Nederland
Versie d.d. 8 januari 2019

Dit is een privacyverklaring van Stichting WRO Nederland gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71223703.

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

NB: WRO is een competitie gericht op kinderen en jongeren. Daar waar wij gegevens verwerken van minderjarigen die deelnemen aan de competitie is het altijd de ouder/voogd die toestemming dient te geven.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
- zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement als coach of teamlid
- zich aanmeldt als vrijwilliger voor een van onze evenementen
- zich inschrijft voor onze nieuwsbrief
- donateur bent van de stichting;
Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:
Van teamcoaches:
- naam
- email adres
- telefoon nummer
- naam & adres van de school/instelling die het team inschrijft
Van teamleden:
- naam
- geslacht
- geboortejaar
Van vrijwilligers:
- naam
- email adres
- telefoon nummer
- T-shirt maat
Van ontvangers van de nieuwsbrief:
- naam (vrijwillig)
- email adres
Van donateurs
- naam
- organisatie (indien van toepassing)
- email adres
- telefoon nummer

Wij kunnen deze gegevens gebruiken:
- voor de competities die we organiseren (contact met coaches, check leeftijden teamleden, voorbereiden van certificaten, etc.;)
- om nieuwsbrieven en relevante informatie over de activiteiten van de stichting te verzenden;
- om contact met u op te nemen of te onderhouden;

INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSEN, OVERDRACHT EN BEZWAAR
U kunt contact opnemen met de secretaris van Stichting WRO Nederland voor:
- meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
- vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
- inzage in de persoons gegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
- correctie, beperking, wissen of overdracht van uw gegevens;
- bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens.

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

DERDEN
Wij kunnen uw gegevens verstrekken aan de volgende derden:
- Eventuele regionale partners die een regionale competitie organiseren. (Alleen de gegevens van diegenen die aan die betreffende competitie deelnemen.)
- WRO Association en het gastland van de WRO Internationale Finale of andere WRO-gelieerde toernooien. (Wij verstrekken aan deze organisaties slechts de gegevens die betrekking hebben op de personen die deel zullen nemen aan het betreffende internationale evenement.)
- Heutink Educatie: De organisatie die in opdracht van ons de spelmatten en WRO Brick Sets verstuurt. (Wij verstrekken aan deze partner slechts de naam en adresgegevens van de coach, indien er een spelmat en/of Brick Set is besteld. Heutink Educatie zal de gegevens slechts voor dat doel gebruiken.)
Wij zullen uw gegevens niet delen met anderen.

BEWAREN VAN UW GEGEVENS
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

GEBRUIK VAN FOTO EN VIDEOMATERIAAL
Iedereen die deelneemt aan onze activiteiten (teamleden, coaches, vrijwilligers) dient een toestemmingsformulier te tekenen voor het gebruik van foto en videomateriaal door Stichting WRO Nederland en eventuele partners. Deze formulieren worden apart verstrekt bij inschrijving.

WEBSITE BEZOEK
In het geval u louter informatief gebruik maakt van onze website zullen wij alleen de persoonlijke gegevens verzamelen die uw browser naar onze server verzendt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens die technisch noodzakelijk zijn om u te informeren over onze website en om de stabiliteit en veiligheid ervan te garanderen
- IP-adres
- Datum en tijdstip van het bezoek
- Tijdsverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
- Bezochte pagina’s
- Toegangsstatus/HTTP-status code
- Verzonden hoeveelheid gegevens
- Website waarvan het verzoek afkomstig is
- Browser
- Besturingssysteem en de interface
- Taal en versie van de browsersoftware

Naast de bovengenoemde gegevens worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen, die zijn toegewezen aan de browser die u gebruikt en die bepaalde informatie verstrekken aan de instantie die de cookie instelt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen naar uw computer verzenden. Ze dienen om het internetaanbod gebruikersvriendelijker en effectiever te maken. U kunt in uw browserinstellingen aangeven of uw cookies wilt accepteren of wil afwijzen.

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen